Gå tillbaka
Bidra med information om bilden
Gå till förstasidan
Flygfoto
Flygfoto över Handens Centrum
19841116
Ekstam, Leif
Handen
Haninge kommun
Fotopapper
7053


Det här är en presentation av Haninge kommuns bildarkiv. Teknik från SKOBA.