Gå tillbaka
Bidra med information om bilden
Gå till förstasidan
Flygfoto över Handen
Flygfoto över Handen med Handens sjukhus i centrum av bilden.
1984
Ekstam, Leif
Handen
Haninge kommun
Fotopapper
7051


Det här är en presentation av Haninge kommuns bildarkiv. Teknik från SKOBA.