Information om Haningebilder

I Haningearkivets ägo finns över 10.000 bilder, alltifrån glasplåtar till dagens digitala bilder. På Haninges hemsida under Haningebilder lägger vi efter hand ut bilder som är av allmänt intresse. Av bl.a. upphovsrättsliga skäl kommer aldrig hela bildarkivet att kunna publiceras via Internet.

Kommunens bildarkiv är en ovärderlig del av Haningebygdens kulturarv. Miljöer, personligheter och verksamheter, från 1880-talet fram till idag, är dokumenterade på det överlägsna sätt som endast den fotografiska bilden kan erbjuda. Här finns bilder från de sex kommundelarna, Dalarö, Ornö, Utö, Muskö, Västerhaninge och Österhaninge. Fotografierna visar Haninges utveckling från en landsbygd till en levande förstad.

Personuppgiftslagen
All slags information som kan knytas till en nu levande fysisk person, räknas som personuppgifter enligt personuppgiftslagen. Det betyder att även fotografier kan vara personuppgifter. I normala fall krävs det samtycke från den person som uppgifterna avser innan uppgifterna kan publiceras på Internet. Harmlös information får dock publiceras utan att den registrerade ger sitt samtycke. De bilder vi väljer att publicera via kommunens hemsida är endast sådana som vi bedömer inte kan kränka någons integritet. Om du ändå skulle känna olust över att en gammal bild där du själv finns med är publicerad, kan du höra av dig till oss. Möjligheten finns att helt plocka bort den bilden från Haningebilder.

Gå till förstasidan


Det här är en presentation av Haninge kommuns bildarkiv. Teknik från SKOBA.