Upphovsrätt

Bilderna i Haninge kommunarkiv är skyddade enligt upphovsrättslagen. En beställd bild får aldrig spridas vidare eller publiceras utan upphovsmannens tillstånd. Det är inte heller tillåtet att bearbeta (utöver normal bildredigering) eller manipulera en bild utan upphovsmannens tillstånd.

Personuppgifter
All slags information som kan knytas till en nu levande fysisk person, räknas som personuppgifter enligt personuppgiftslagen. Det betyder att även fotografier kan vara personuppgifter. I normala fall krävs det samtycke från den person som uppgifterna avser innan uppgifterna kan publiceras på Internet. Harmlös information får dock publiceras utan att den registrerade ger sitt samtycke. De bilder vi väljer att publicera via kommunens hemsida är endast sådana som vi bedömer inte kan kränka någons integritet. Om du ändå skulle känna olust över att en gammal bild där du själv finns med är publicerad, kan du höra av dig till oss. Möjligheten finns att helt plocka bort den bilden från Haningebilder.

Gå till förstasidan


Det här är en presentation av Haninge kommuns bildarkiv. Teknik från SKOBA.